Tijdelijke plaatselijke regel

 

‘Plaatsen’

Als de bal van een speler in het algemene gebied, gemaaid op fairwayhoogte of lager, ligt mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waar geplaatst mag worden en dan spelen. Het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

 • Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.

 • Afmeting van het gebied gemeten vanaf het referentiepunt: De hoogte van de scorekaart van de club  (15 cm) vanaf het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:

  • Dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt en,

  • Dit gebied moet in het algemene gebied zijn.

 

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedure te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.

 

Opmerking: De bal mag schoongemaakt worden.

 

Straf voor het spelen van de bal van een verkeerde plaats in overtreding met een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

 

Deze tijdelijke plaatselijke regel is tot nader bericht van toepassing vanaf 1-11-2019.

 

HaReCo 1 november 2019

Buiten de baan (out of bounds):

 • De grens van buiten de baan wordt zoveel mogelijk aangegeven met wit gemarkeerde palen en hekken.

 • Buiten de baan is al het water tenzij anders gemarkeerd (geel of rood).

Grond in bewerking (GUR, Ground Under Repair):

 • Wordt aangegeven met blauwe markeringen of rood-wit-gestreepte linten en moet ontweken worden volgens regel 16.1.

Obstakels:

 • Alle wegen, paden, de beschoeiing langs het water, het beachvolleybalveld, de voetbaldoelen, tribunes en de hekken worden beschouwd als vaste obstakels en mogen worden ontweken volgens regel 16.1.

 • Hole 8/17: bij een ligging vlak voor of vlak achter de dwarshekken mét reclameborden tussen het eerste en tweede veld mag behalve het toepassen van regel 16.1, ontwijken van een vast obstakel zonder straf, ook gebruik worden gemaakt van de dropping zone aan de rechterkant van het veld, ook zonder straf, MITS de bal tussen de dichtstbijzijnde zijlijn van het voetbalveld en de reclameborden ligt. Als de bal verder weg ligt op het eerste veld en het in de ogen van de speler nog steeds onveilig lijkt om te slaan, kan de speler de bal onspeelbaar verklaren volgens regel 19.2 en met een strafslag verder terug in de lijn droppen.

 • Hole 9/18: als vanaf de afslagplaats (dus niet vanaf het veld) de lichtmast die recht op de lijn naar de green staat wordt geraakt dan telt deze slag niet en MOET er, zonder straf, opnieuw een bal gespeeld worden van de afslagplaats.

Kijk op het mededelingenbord voor uitleg/uitgebreidere informatie en voor eventuele TIJDELIJKE regels.

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel:

Matchplay: verlies van de hole. Strokeplay: 2 strafslagen.

Gedragsregels:

 • Wanneer holes elkaar kruisen heeft het hogere nummer voorrang op het lagere.

 • Gebruik het aangelegde pad van hole 4/13 naar hole 5/14.

 • Voorbij de witte lijnen bij de greens geen karren en/of buggy’s plaatsen.

 • Facebook Social Icon

Volg ons ook op facebook