Tijdelijke Local rule ‘Plaatsen in bunkers’

 

Deze regel is van toepassing tot nadere berichtgeving i.v.m. de coronamaatregelen.

 

Volledige regel

 

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in de bunker. Het gebied waarin geplaatst mag worden en waarvan dan gespeeld mag worden, mag niet verbeterd worden en het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

 1. Referentiepunt:

       plaats van de oorspronkelijke bal.

 1. Afmeting van het gebied gemeten van het referentiepunt:

       de hoogte van een scorekaart  (15 cm), maar met de volgende beperkingen:
      -dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
    -dit gebied moet in de bunker zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.


Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

 

Als de bal in de bunker blijft na een slag, dan mag de tijdelijke plaatselijke regel opnieuw toegepast worden.

 

Verkorte vorm van deze tijdelijke plaatselijke regel:

Als de bal van een speler in een bunker ligt, mag de speler zonder strafslag, éénmaal een bal plaatsen op een plek naar keuze in de bunker binnen de hoogte van een scorekaart (15 cm.) van de oorspronkelijke ligging van de bal, niet dichter bij de hole.

 

Tijdelijke Local rule. ‘Vlaggenstok’

 

De vlaggenstok mag niet uit de hole gehaald of aangeraakt worden.

Om het risico op besmetting te minimaliseren moet de vlaggenstok in de hole blijven staan.

Het is niet toegestaan om de vlaggenstok met de hand aan te raken, ook niet wanneer een handschoen of handdoek wordt gebruikt. Het is wel toegestaan om de vlaggenstok met een club rechtop in de hole te zetten. De vlaggenstok mag ook op deze wijze in het midden van de hole worden gehouden terwijl een andere speler een slag doet.

Deze regel is van toepassing tot nadere berichtgeving i.v.m. de coronamaatregelen.

 

Tijdelijke Local rule. ‘Plaatsen’

 

Deze ‘winterregel’ is van toepassing vanaf 1 november 2021 tot nadere berichtgeving i.v.m. verbeterde baan omstandigheden, doch uiterlijk tot 1 mei 2022.

 

Volledige regel

Als de bal van een speler in het algemene gebied, gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler zonder strafslag éénmaal de oorspronkelijke bal of een andere bal plaatsen in het gebied waarin geplaatst mag worden en dan spelen.

Het gebied waarin geplaatst mag worden moet voldoen aan de volgende eisen:

• Referentiepunt: plaats van de oorspronkelijke bal.

• Afmeting van het gebied gemeten van referentiepunt:
  de hoogte van een scorekaart van de club (15 cm.) van het referentiepunt, maar met de volgende beperkingen:

          ➢ dit gebied mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en

          ➢ dit gebied moet in het algemene gebied zijn.

Bij het handelen volgens deze plaatselijke regel moet de speler een plek kiezen om zijn bal te plaatsen en de procedures te volgen voor het terugplaatsen van een bal volgens de Regel 14.2b(2) en 14.2e.

 

Straf voor spelen van bal van een verkeerde plaats in overtreding van een plaatselijke regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

 

Verkorte vorm van deze tijdelijke plaatselijke regel

Als de bal van een speler in het algemene gebied gemaaid op fairwayhoogte of lager ligt, mag de speler een bal plaatsen op een plek naar keuze binnen de hoogte van een scorekaart van de club (15 cm.), niet dichter bij de hole.

 

De bal mag worden schoongemaakt.

november 2021

Local Rules april 2021

Buiten de baan (out of bounds):

 • De grens van buiten de baan wordt zoveel mogelijk aangegeven met wit gemarkeerde palen en hekken.

 • Buiten de baan is al het water tenzij anders gemarkeerd (geel of rood).

Grond in bewerking (GUR, Ground Under Repair):

 • Wordt aangegeven met blauwe markeringen of rood-wit-gestreepte linten en moet ontweken worden volgens regel 16.1.

Obstakels:

 • Alle wegen, paden, beschoeiing langs het water, beachveld, tribune, voetbaldoelen, hekken (behalve de out of bounds hekken op hole 5/14en hole 7/16), worden beschouwd als vaste obstakels en mogen worden ontweken volgens regel 16.1.

 • Hole 8/17: het kunstgras (hele gebied binnen de hekken) is een verboden speelzone die moet worden behandeld als een abnormale baanomstandigheid. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens regel 16.1.f door gebruik te maken van de dropzone aan de rechterkant. De dropzone is de enige ontwijkmogelijkheid. De bal moet binnen de dropzone worden gedropte en moet daar ook tot stilstand komen. De bal mag worden schoongemaakt en mag niet opgeteed worden. Het kunstgras mag niet worden betreden met een buggy, wel met een trolley.

 • Hole 9/18: als vanaf de afslagplaats (dus niet vanaf het veld) de lichtmast die rechtop de lijn naar de green staat wordt geraakt dan telt deze slag niet en MOET er, zonder straf, opnieuw een bal gespeeld worden van de afslagplaats. Kijk op het mededelingenbord vooruitleg/uitgebreidere informatie en voor eventuele TIJDELIJKE regels.

 

Straf voor overtreding van een plaatselijke regel:

Matchplay: verlies van de hole. Strokeplay: 2 strafslagen.

Gedragsregels:

 • Wanneer holes elkaar kruisen heeft het hogere nummer voorrang op het lagere.

 • Gebruik het aangelegde pad van hole 4/13 naar hole 5/14.

 • Voorbij de witte lijnen bij de greens geen karren en/of buggy’s plaatsen.

Noodgevallen:

Bij een noodsituatie bel 112. De brandweerkazerne is vlakbij.

In het clubhuis is een AED aanwezig.